Y gyfrol Gymraeg gyntaf i'w gosod ar y we fyd-eang - Rhagfyr 1996.

Robin Llwyd ab Owain: y bardd cyffrous

Enw gwreiddiol y gyfrol oedd 'Rebel ar y We'.
Newidiwyd 22 Mai, 2006.

Caneuon   Cerddi   Adref

 

Sonedau TH
Mae'r wefan hon bron yn:
12 oed !

Cyfrol o gerddi

www.barddoniaeth.com
gan y rebel
robin llwyd ab owain

'Tra bo dau bydd trwbadwr...'

Cartref

 

Mae'r sonedau canlynol wedi dod i'r fei; ugain ohonynt. Carem eu cyflwyno i'r byd o dipyn i beth.

Fe'u cyfieithwyd gan Waldo Williams ac mae copiau ohonynt (yn llawysgrifen ei chwaer) ym meddiant y prifardd Robin Llwyd.
Fe'u cadwyd yn ofalus dros y blynyddoedd gan Dafydd Williams. Rhyfedd yw cofio i'r hen Barry Bach ddweud un tro, 'Translations, be they ever so good, will never do justice to our poetry.'

waldo a th parry-williams sonedau  Clawr   
   
the hare gan waldo a t h  The Hare
   
The Wires Waldo a T H Parry-Williams The Wires
   
the change  The Change
   
   

   

Ceir 20 ohonynt i gyd... gwyliwch y dudalen hon!!!

Accident

Squat on the live machine we sped, God knows,
So sweetly, swiftly that we seemed to be
Quite motionless between two leafy rows
Of parallel motion. On a sudden tree
A nesting crow flew on unopened wings,
While black poles dangled perpendicular
And danced past sullenly on wire strings,
With dusty sun-specks glistening on their tar.
Watching the clean and gliding high-road dash
Unkindered under us and up the hill,
I felt, through shuddering steel, a blind wall crash
Into the wheel, - and all the world stood still.
Another inch, and I might then have read
Upon the wall the secret of the dead.

 

The Hare

You cross a startled field, gun under arm,
On the alert, for you have seen a hare
Spring from its form, its feet shod with alarm,
Its body seared to swiftness, as it were.
You follow in its track until you see
Again your quarry, like a sunburnt elf,
And yet again - four times - ten times, maybe,
And in your heart you are as scared yourself.
Leaving the track, you semi-circle round
The knolls and hollows with a quick surmise:
Meeting your victim coming at a bound,
You shoot the lead into its frightened eyes.
Your heart no longer quickens for the same,
When your poor quarry's caught. Love-life's the same.

 

The Wires

Change

Solace

Midnight

Return

 

 

horizontal rule

 

 

Defnyddio'r gwaith:     Gallwch ddefnyddio'r cerddi i'w hadrodd neu eu canu fel cystadleuaeth eisteddfod, ar radio neu deledu heb ganiatad yr awdur.
Dylid, nodi ffynhonell y cerddi, ond nid y caneuon, fel www.barddoniaeth.com.
Hawlfraint y cerddi a'r safle: (oni nodir yn wahanol): Cyfrifiaduron Sycharth, Mehefin, 1996 - 2008. Cedwir pob hawl.
Caniateir islwytho'r testun i un cyfrifiadur yn unig. Caniateir gwneud un copi caled ar gyfer eich defnydd chi yn unig. Ni chaniateir gwerthu na ffeirio na benthyg unrhyw ran o'r testun na'i drosglwyddo mewn unrhyw fodd i unrhyw berson neu bersonau arall heb ganiatad ysgrifenedig y cyhoeddwr yn gyntaf. Erlynir y diawled diegwyddor sy'n torri'r amodau hyn mewn llys barn.