Y gyfrol Gymraeg gyntaf i'w gosod ar y we fyd-eang - Rhagfyr 1996.

Robin Llwyd ab Owain: y bardd cyffrous

Enw gwreiddiol y gyfrol oedd 'Rebel ar y We'.
Newidiwyd 22 Mai, 2006.

Caneuon   Cerddi   Adref

 

Caneuon
Mae'r wefan hon bron yn:
12 oed !

Cyfrol o gerddi

www.barddoniaeth.com
gan y rebel
robin llwyd ab owain

'Tra bo dau bydd trwbadwr...'

Cartref Brenin y Ser Yn Llygad y Llew Pedair Oed Er Hwylio'r Haul... Un Enaid Bach Cana o dy Galon

 

Robin Llwyd 1979 y y coleg ym Mangor
Robin Llwyd, Haf 1979; aelod o'r grwp gwerin Cilmeri. Baledwr y byw eiliadau.
Bydd yr adran hon yn datblygu yn ystod haf 2007.
 

Mae Robin hefyd wedi sgwenu geiriau i dros gant o ganeuon, dyma rai ohonyn nhw:

Brenin y Ser
Yn Llygad y Llew
Pedair Oed
Er Hwylio'r Haul...
Un Enaid Bach
Cana o dy Galon


Cor Rhuthun, y bu'r bardd yn aelod ohono ac sy'n canu Un Enaid Bach gyda Rhys Meirion, 2006.

 

Ac un arall o'r hen, hen oriel, gyda Robin ar y chwith yngh Nghilmeri
gyda'r grwp Cilmeri (a Huw Bach yn chwibanu!)

Cilmeri: robin ar y chwith

horizontal rule

 

 

Defnyddio'r gwaith:     Gallwch ddefnyddio'r cerddi i'w hadrodd neu eu canu fel cystadleuaeth eisteddfod, ar radio neu deledu heb ganiatad yr awdur.
Dylid, nodi ffynhonell y cerddi, ond nid y caneuon, fel www.barddoniaeth.com.
Hawlfraint y cerddi a'r safle: (oni nodir yn wahanol): Cyfrifiaduron Sycharth, Mehefin, 1996 - 2008. Cedwir pob hawl.
Caniateir islwytho'r testun i un cyfrifiadur yn unig. Caniateir gwneud un copi caled ar gyfer eich defnydd chi yn unig. Ni chaniateir gwerthu na ffeirio na benthyg unrhyw ran o'r testun na'i drosglwyddo mewn unrhyw fodd i unrhyw berson neu bersonau arall heb ganiatad ysgrifenedig y cyhoeddwr yn gyntaf. Erlynir y diawled diegwyddor sy'n torri'r amodau hyn mewn llys barn.