Y gyfrol Gymraeg gyntaf i'w gosod ar y we fyd-eang - Rhagfyr 1996.

Robin Llwyd ab Owain: y bardd cyffrous

Enw gwreiddiol y gyfrol oedd 'Rebel ar y We'.
Newidiwyd 22 Mai, 2006.

Caneuon   Cerddi   Adref

 

Brenin y Ser
Mae'r wefan hon bron yn:
12 oed !

Cyfrol o gerddi

www.barddoniaeth.com
gan y rebel
robin llwyd ab owain

'Tra bo dau bydd trwbadwr...'

Cartref

Brenin y Ser Yn Llygad y Llew Pedair Oed Er Hwylio'r Haul... Un Enaid Bach Cana o dy Galon

 
Brenin y SÍr
Ro'n i'n unarddeg oed ac yn syllu i lygad amser,
Ro'n i'n unarddeg oed ac yn wan a dihyder;
Ro'n i'r lleiaf erioed, yn ddim byd ond gronyn
Ar flaenau fy nhraed at y ser yn ymestyn.
Ond mi glywais i'r lleuad yn galw fy enw:
Dim ond i chi wrando, mi glywch chi hwnnw!
Brenin y sÍr! Mae 'na g‚n heb ei chanu,
Dringa i fyny, dringa i'r sÍr!
Brenin y sÍr! Gall un gannwyll gynnau
Dros fil o ganhwyllau, Brenin y sÍr!
 
Ro'n i 'chydig bach hyn,
(Wedi syllu i lygad amser!)
Dim ond 'chydig bach hyn,
Ac yn tyfu mewn hyder!
Roedd 'na barti yn y nefoedd!
Roedd 'na ddawnsio yn y sÍr
Roedd y lleuad yn canu mewn tocsido flÍr!

A meddai:
Rydwi yma fan hyn yn dal i syllu i lygad amser!
Rydwi yma fan hyn yn orlawn o hyder:
Ac wrth ochor y cwbwl a welais i gyd
(Holl symffoni'r sÍr a'r ehangder i gyd,)
Mi glywaf y lleuad yn galw fy enw,
Dim ond i chi wrando, mi glywch chi hwnnw!
 
Brenin y sÍr! Mae 'na g‚n heb ei chanu,
Dringa i fyny, dringa i'r sÍr!
Brenin y sÍr! Gall un gannwyll gynnau
Dros fil o ganhwyllau, Brenin y sÍr!
Cantorion:

Bryn Terfel
 
Cerddoriaeth gan: Robat Arwyn
Cryno Ddisg: Sain (Recordiau) Cyf - SCD2339
neu
www.sain.wales.com

 

Hawlfraint: Robat Arwyn, Robin Llwyd ab Owain a Curiad
Copiau o'r llawysgrif - ar werth oddi wrth gwmni Curiad

 

 

 

 

 

 

horizontal rule

 

 

Defnyddio'r gwaith:     Gallwch ddefnyddio'r cerddi i'w hadrodd neu eu canu fel cystadleuaeth eisteddfod, ar radio neu deledu heb ganiatad yr awdur.
Dylid, nodi ffynhonell y cerddi, ond nid y caneuon, fel www.barddoniaeth.com.
Hawlfraint y cerddi a'r safle: (oni nodir yn wahanol): Cyfrifiaduron Sycharth, Mehefin, 1996 - 2008. Cedwir pob hawl.
Caniateir islwytho'r testun i un cyfrifiadur yn unig. Caniateir gwneud un copi caled ar gyfer eich defnydd chi yn unig. Ni chaniateir gwerthu na ffeirio na benthyg unrhyw ran o'r testun na'i drosglwyddo mewn unrhyw fodd i unrhyw berson neu bersonau arall heb ganiatad ysgrifenedig y cyhoeddwr yn gyntaf. Erlynir y diawled diegwyddor sy'n torri'r amodau hyn mewn llys barn.