Y gyfrol Gymraeg gyntaf i'w gosod ar y we fyd-eang - Rhagfyr 1996.

Robin Llwyd ab Owain: y bardd cyffrous

Enw gwreiddiol y gyfrol oedd 'Rebel ar y We'.
Newidiwyd 22 Mai, 2006.

Caneuon   Cerddi   Adref

 

Un Enaid Bach
Mae'r wefan hon bron yn:
12 oed !

Cyfrol o gerddi

www.barddoniaeth.com
gan y rebel
robin llwyd ab owain

'Tra bo dau bydd trwbadwr...'

Cartref

 

 
Un Enaid Bach

Plentyn yw plentyn a mam ydy mam
Bomiau yw bomiau a fflam ydy fflam;
Sgechian a chrio uwch-ben y cryd
A baban bach sydd llond y byd.

Plentyn yw plentyn, ble bynnag y bo:
Israel, Lebanon - yr un ers cyn co;
A dim ond un anrheg ddymunwn,  Dduw:
Dyro inni heddiw yr hawl i fyw.

Un enaid bach sy'n llond y byd
Un enaid bach sy'n drysor mor ddrud,
Un enaid bach a'i gan mewn crud,
Un enaid bach sy'n llond y byd.

Blentyn y storm Ė fe ddaw heddwch iíth gryd,
Blentyn y storm boed dy gan lond y byd:
A boed i tiír hyder i gamu mewn ffydd:
A boed i tithau fyw yn rhydd.

 
Cantorion:

Rhys Meirion
 
Cerddoriaeth gan: Robat Arwyn
Cryno Ddisg: Boomerang
Hawlfraint: Robat Arwyn, Robin Llwyd ab Owain a Boomerang
Copiau o'r llawysgrif - ar werth oddi wrth Boomerang

horizontal rule

 

 

Defnyddio'r gwaith:     Gallwch ddefnyddio'r cerddi i'w hadrodd neu eu canu fel cystadleuaeth eisteddfod, ar radio neu deledu heb ganiatad yr awdur.
Dylid, nodi ffynhonell y cerddi, ond nid y caneuon, fel www.barddoniaeth.com.
Hawlfraint y cerddi a'r safle: (oni nodir yn wahanol): Cyfrifiaduron Sycharth, Mehefin, 1996 - 2008. Cedwir pob hawl.
Caniateir islwytho'r testun i un cyfrifiadur yn unig. Caniateir gwneud un copi caled ar gyfer eich defnydd chi yn unig. Ni chaniateir gwerthu na ffeirio na benthyg unrhyw ran o'r testun na'i drosglwyddo mewn unrhyw fodd i unrhyw berson neu bersonau arall heb ganiatad ysgrifenedig y cyhoeddwr yn gyntaf. Erlynir y diawled diegwyddor sy'n torri'r amodau hyn mewn llys barn.