Y gyfrol Gymraeg gyntaf i'w gosod ar y we fyd-eang - Rhagfyr 1996.

Robin Llwyd ab Owain: y bardd cyffrous

Enw gwreiddiol y gyfrol oedd 'Rebel ar y We'.
Newidiwyd 22 Mai, 2006.

Caneuon   Cerddi   Adref

 

Cerddi
Mae'r wefan hon bron yn:
12 oed !

Cyfrol o gerddi

www.barddoniaeth.com
gan y rebel
robin llwyd ab owain

'Tra bo dau bydd trwbadwr...'

Cartref Beaujolais Gwin Cartref Guinness St Emilion Bwrgwyn Potel Wag

 

Agorwyd drws derw Sycharth yn gyntaf yn 1996.
Mae nawdd yn creu cenedl barasytig, ac ni dderbyniwyd 'run geiniog at y gwaith.
Mae'r gyfrol, felly, yn gymharol rydd o afael y Sensor Mawr.  Yfwch o'r gwinoedd uchod, heb flas cas arian yn eich ceg ...

 

 
Y Prifardd Robin Llwyd

gan


 
Robin Llwyd ab Owain

 

Rhedeg ar Wydyr

Ar do fflat hen ei natur - y rhedwn
Am ryw hyd, creu'n llwybyr
Heb weld gyda'n golwg byr
Y ty'i gyd, y to gwydyr...
Cofiwch hefyd am y Seler.

Blaswch y bardd yn adrodd ei waith ar rhai tudalenau. Y gerdd gyntaf ar dudalen tri, er enghraifft. Rhoddwyd sain ar y safle yn 1998.

 

horizontal rule

 

 

Defnyddio'r gwaith:     Gallwch ddefnyddio'r cerddi i'w hadrodd neu eu canu fel cystadleuaeth eisteddfod, ar radio neu deledu heb ganiatad yr awdur.
Dylid, nodi ffynhonell y cerddi, ond nid y caneuon, fel www.barddoniaeth.com.
Hawlfraint y cerddi a'r safle: (oni nodir yn wahanol): Cyfrifiaduron Sycharth, Mehefin, 1996 - 2008. Cedwir pob hawl.
Caniateir islwytho'r testun i un cyfrifiadur yn unig. Caniateir gwneud un copi caled ar gyfer eich defnydd chi yn unig. Ni chaniateir gwerthu na ffeirio na benthyg unrhyw ran o'r testun na'i drosglwyddo mewn unrhyw fodd i unrhyw berson neu bersonau arall heb ganiatad ysgrifenedig y cyhoeddwr yn gyntaf. Erlynir y diawled diegwyddor sy'n torri'r amodau hyn mewn llys barn.