Y gyfrol Gymraeg gyntaf i'w gosod ar y we fyd-eang - Rhagfyr 1996.

Robin Llwyd ab Owain: y bardd cyffrous

Enw gwreiddiol y gyfrol oedd 'Rebel ar y We'.
Newidiwyd 22 Mai, 2006.

Caneuon   Cerddi   Adref

 

Beaujolais
Mae'r wefan hon bron yn:
12 oed !

Cyfrol o gerddi

www.barddoniaeth.com
gan y rebel
robin llwyd ab owain

'Tra bo dau bydd trwbadwr...'

Cartref

Beaujolais Gwin Cartref Guinness St Emilion Bwrgwyn Potel Wag

1978 - 1984
Gwin ifanc, a'i flas yn dryloyw, gonest ond effemeral.
Canu led-led Cymru, Llydaw ac Iwerddon gyda'r grwp gwerin 'Cilmeri'  a sgwenu 'Gwin Beaujolais' gyda Robat Arwyn. Yfwch!

Ryan Davies   (Y Flodeugerdd Englynion, 1978)
Marwnad Beiro   (Barn, Mawrth 1978)
Colli Cariad
Mis Gorffennaf   (Y Bedol, Gorffennaf 1981)
Mehefin   (Y Bedol, Mehefin, 1981)

Pam: (Nant Gwrtheyrn)   (Cerddlun, Mehefin, 1982)
Ar Enedigaeth Heledd Haf   (Awst 1983)
Ym Mhriodas Noel a Nia   (Y Bedol, Hydref 1983)
Trefor Davies   (Ar lun o waith Meirion Roberts, Mawrth 1984.)
Nadolig Rhai   (Y Faner, Rhagfyr 21/28, 1984)

"Yn y llaw fach mae'r holl fyd."
Ryan Davies

(Ar y cyd gydag Emyr Lewis, Ymryson y Beirdd,
Eisteddfod Aberteifi, 1976)

Yn fud aeth ei dafodau - ond rhywsut
Arhosodd ei stumiau
Yn y cof; 'does dim nacau
Adnabod ei wynebau. 

horizontal rule

 


 

Marwnad Beiro

Beiro a'i hun a bair ynof
Ei angau e' yw fy nghof.
Yn hysb ei waed er cryn sbel
A diau y bydd dawel
Ei hen gorff tra bo'n gorffwys
O bibo can ar bob cwys.

Heb hwn na dim, heb bin dur
A heb hudol deipiadur;
A'r ddoe - diawcs! Ni roddwyd im
Y banda - rwyf heb undim!
Dyflwydd fy mhensel diflas
Canmlwydd yw'r hen lechen las!

Hwn fu fy nghledd dros fy ngwlad -
Un ddeufin. Rwyf amddifad,
Rwyf unig heb arf heno,
Gwywo wnaf heb ei gan o:
A'i inc chwim, ei waed a chig
Y bol ystwyth o blastig.

Mor frau yw ein dyddiau dwys!
Fy mhrydydd sy 'mharadwys;
A Duw'n creu ei farwnad o -
Marwnad bur, marwnad beiro. 

horizontal rule

 
Colli Cariad

Oherwydd i'r hin dorri - a chalon
A chwalwyd yn rhewi:
Mae'r heulwen fu'n meirioli
Eira oer fy oriau i?


 


 

horizontal rule

 

Mis Gorffennaf 

Mae mireinder morwyndod - hon ar ben
A'i rhubannau'n datod;
Ynghlwm wrth batwm ein bod
Ildiodd i fwrw'i swildod... 

horizontal rule

 

Mis Mehefin

Mae 'nghymar a'i gwen araf - yn dadmer
Yn dyner amdanaf,
Yn hwyl y gusan olaf
Dyru'i throed ar drothwy'r haf.

 

horizontal rule

 

 

Ym Mhriodas Noel a Nia Davies

Ar las y mor angorodd, - yn y dwr,
A'i gwallt aur a welodd.
Aeth ar draeth a'i enaid rodd
A hi'n gyfan a gafodd.

horizontal rule


Pam

(Cerddlun i godi arian tuag at Fwthyn Y Bedol, Rhuthun
yn Nant Gwrtheyrn)

Rhyw ddieithr wer a ddaeth ar hyd
Storiau byw ffenestri'r byd,
Gan haenu'i gen ar y gweinion gwiw
A chwyro'i lwyd ar bob chwarel liw.
Ond rhag unoliaeth ein dynoliaeth ni
Y bwthyn yw'r hyn a adleisia'n cri
Drwy warchod hen ryfeddod drud
Storiau byw ffenestri'r byd.
A rhodia'r iaith i droed y rhiw
I gadw'r llwyd o'r gwydyr lliw.

 

horizontal rule

 

Ar Enedigaeth Heledd Haf

Direidi'n croni'n y crud! Ti yw'r wawr
Ar y traeth disyfyd;
Nefoedd i ninnau hefyd
A gwn dy fam - gwyn dy fyd!

 

horizontal rule

 

Trefor DaviesBae Colwyn

(Cyflwynwyd y gerdd iddo ar ddarlun gan yr arlunydd Meirion Roberts)
Dy hun a roddaist unwaith - a rhoddaist
Dros ein rhyddid eilwaith,
Rhoddaist y cyfan ganwaith -
Rhoi oes, rhoi einioes i'r iaith.

horizontal rule


 

Nadolig Rhai

Bataliwn o boteli, - Iesu Grist?
Sigarets a wisgi,
Fideos brwnt, chwydu a sbri
A gwin ... i gofio'r Geni.

Barddas Chwefror 1985

 

 

 

horizontal rule

 

 

Defnyddio'r gwaith:     Gallwch ddefnyddio'r cerddi i'w hadrodd neu eu canu fel cystadleuaeth eisteddfod, ar radio neu deledu heb ganiatad yr awdur.
Dylid, nodi ffynhonell y cerddi, ond nid y caneuon, fel www.barddoniaeth.com.
Hawlfraint y cerddi a'r safle: (oni nodir yn wahanol): Cyfrifiaduron Sycharth, Mehefin, 1996 - 2008. Cedwir pob hawl.
Caniateir islwytho'r testun i un cyfrifiadur yn unig. Caniateir gwneud un copi caled ar gyfer eich defnydd chi yn unig. Ni chaniateir gwerthu na ffeirio na benthyg unrhyw ran o'r testun na'i drosglwyddo mewn unrhyw fodd i unrhyw berson neu bersonau arall heb ganiatad ysgrifenedig y cyhoeddwr yn gyntaf. Erlynir y diawled diegwyddor sy'n torri'r amodau hyn mewn llys barn.