Y gyfrol Gymraeg gyntaf i'w gosod ar y we fyd-eang - Rhagfyr 1996.

Robin Llwyd ab Owain: y bardd cyffrous

Enw gwreiddiol y gyfrol oedd 'Rebel ar y We'.
Newidiwyd 22 Mai, 2006.

Caneuon   Cerddi   Adref

 

Rhedeg ar wydyr
Mae'r wefan hon bron yn:
12 oed !

Cyfrol o gerddi

www.barddoniaeth.com
gan y rebel
robin llwyd ab owain

'Tra bo dau bydd trwbadwr...'

Cartref Portread Cerddi Dyfyniaidau Y Seler Diarhebion

robin llwyd: (Bardd annibynol, penstiff, gwrth-faterol, prifardd Eisteddfod Bro Delyn, 1991)

Rhwng 1991 a Mehefin 2006, cynhaliodd robin brotest tawel; gwrthododd pob cyfweliad
ar S4C a Radio Cymru gan eu bont, 'yn anigonol, yn Americanaidd ac yn rhy faterol'. Gweler ei gerdd i S4C (Chwefror 1994).
 

Dyma un o'i englynion olaf:

 

"Diolch am fardd sy'n edrych o'i amgylch yn lle edrych yn ol.
Mae'n fardd aruthrol, a bu darllen ei awdl yn brofiad ysgytwol ... torrodd dir newydd o safbwynt yr awdl eisteddfodol."
   
(Y Prifardd Eirian Davies, 1991)

 

robin llwyd ab owain; prifardd eisteddfod Bro Delyn, 1991
Geiriau Caneuon...

Steffan Hughes
Cana o dy Galon - Geiriau Robin Llwyd
Record newydd Steffan Rhys Hughes

 

cor rhuthun: brenin y ser a robin
Cor Rhuthun: Er Hwylio'r Haul...
 
Fflur Wyn yn canu geiriau Robin Llwyd ab Owain
Fflur Wyn

"Fy hoff eiriau o'r cwbwl i gyd ydy...

Dyfyniad o gyfweliad teledu gan Bryn Terfel ar ol canu Brenin y ser - geiriau gan Robin Llwyd
"Brenin y Ser" - Bryn Terfel

'Er Hwylio'r Haul...'

"Fy hoff fardd Cymraeg cyfoes ydy
Robin Llwyd..."

Rhys Ifans a Robin Llwyd ab Owain
"Dau arwr, dau aderyn..." -
Rhys Ifans a... Rhys Meirion

 

NEWYDD! Cliciwch yma i glywed
carol newydd Robin a...

Robat Arwyn a Robin Llwyd ab Owain

Robat Arwyn
"Un Enaid Bach"

'Pedair Oed'

Rhys Meirion a Robin Llwyd ab Owain: Pedair Oed a geiriau caneuon eraill.
"Be 'di'r iaith?
Merch bedair oed..."
Rhys Meirion

 

horizontal rule

 

robin llwyd:

Prifardd Eisteddfod Bro Delyn 1991.
Awdur nifer o ganeuon poblogaidd a genir gan gewri'r genedl:
Bryn Terfel, Rhys Meirion, Fflur Wyn a chorau, partion, grwpiau
ac unigolion led-led y byd.

Erin Owain; pedair oed

horizontal rule

 

"Er cystal ei sonedau, ac er gwyched y cerddi rhydd, ei gerddi caeth sy'n tystio orau i'w ddawn anghyffredin.
Y mae'r gynghanedd yn ffrwyno ac yn ffinio ei sinigiaeth i'r dim." 
   (Derec Llwyd Morgan, 1999)

 

horizontal rule


Cywydd Dychan Emyr Lewis,
ac ateb Emyr; nol yn 1976.


NEWYDD IONAWR 2008: Sonedau T.H. wedi'u cyfieithu gan Waldo.

 

 

Cerddlun 'Moel Famau'

horizontal rule

 

Mae holl gerddi plant Robin llwyd ab Owain i'w gweld ar safle arall.
Trowch i: www.Byd y Beirdd.com i'w gweld.

Neu edrychwch ar safle ei dad ar www.owainowain.net

 

horizontal rule

Y Gynghanedd

Ei phlant cyfoes ac oesol - a enir
Ohoni'n dragwyddol;
Dail lln ar dderwen y ddl,
A hi'n ifanc, hynafol.

Y Gynghanedd   (Barddas, Ebrill 1990)

horizontal rule


 Gwefan Rhuthun

 

Robin Llwyd ab Owain: 
"Un dyn, dau wyneb: monswn o rebel mewn siwt!" (Gwin Cartref)

dot cym

 

 

 

Hawlfraint y lluniau uchod: terfel.com, Paramount Classics a Chyhoeddiadau Sain.
Orgraff: Sillafu Cymraeg Syml (Dim dyblu'r 'n' na'r 'r' oni bai fod angen hyny er mwyn eglurder.

horizontal rule

 

 

Defnyddio'r gwaith:     Gallwch ddefnyddio'r cerddi i'w hadrodd neu eu canu fel cystadleuaeth eisteddfod, ar radio neu deledu heb ganiatad yr awdur.
Dylid, nodi ffynhonell y cerddi, ond nid y caneuon, fel www.barddoniaeth.com.
Hawlfraint y cerddi a'r safle: (oni nodir yn wahanol): Cyfrifiaduron Sycharth, Mehefin, 1996 - 2008. Cedwir pob hawl.
Caniateir islwytho'r testun i un cyfrifiadur yn unig. Caniateir gwneud un copi caled ar gyfer eich defnydd chi yn unig. Ni chaniateir gwerthu na ffeirio na benthyg unrhyw ran o'r testun na'i drosglwyddo mewn unrhyw fodd i unrhyw berson neu bersonau arall heb ganiatad ysgrifenedig y cyhoeddwr yn gyntaf. Erlynir y diawled diegwyddor sy'n torri'r amodau hyn mewn llys barn.